Top Definition
1-An onion that hasn't yet fully developed.

2-A young male suitor of questionable nature
1-Although I wasn't sad, I cried when I chopped those scallions into peices.

2-Brenda, if you keep looming around those scallions, you'll find yourself with a bun in your tummy and no place to toil.
viết bởi alexander "anonymous" garin 07 Tháng một, 2007
the little flap of skin inside the pussy
damn i touched that bitches scallion
viết bởi pat moore 01 Tháng tư, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×