tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
brother husband, male skank, dirty dick, dick cheese carrier
Ebony was fucking around with that scalliwap and got her sheets dirty
viết bởi madus 21 Tháng mười, 2010