tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Southern Va,
-girls who are good just for a quick sexual intercouse session
--Whassup wit them scally wop tops pimpin?
viết bởi Kevin Dubble You 04 Tháng mười hai, 2004