tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
Wanting to share a wealth of knoledge
Trigun wants to give me halo 2 OXM scans
viết bởi defeatelite 22 Tháng mười, 2004