tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
homeless
Ahhh dat bwoy is scanton
viết bởi boss man 11 Tháng tư, 2003