tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
A person who deliberatly goes in hidding to avoid being blamed.
Russel Crow is a scarcegoat
viết bởi Dinuka Mapa 07 Tháng sáu, 2005