tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Dumb female human beings
Look at those scemes!
God, they're dumb.
viết bởi ThatGuyRightThatOne 15 Tháng một, 2014