tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
The Bush administration. Because it's shitty and uses Hitler-esque rhetoric.
Miranda rights? Privacy laws? Oh wait, we're living under the scheiss reich.
viết bởi pioneer white 23 Tháng tám, 2005