tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
pretty much the hottest kid i have ever seen
scheiwe is hot and he doesnt hate jews.
viết bởi poopiehead 26 Tháng tư, 2005