tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
a whore with a mullet
lets do a shit on shywee
viết bởi ronny irani 22 Tháng một, 2004