tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
A substitution for shit
Oh scheiz I left my book in a urinal
viết bởi FunkScworg 18 Tháng tám, 2005