tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
Dude shitting on a chick and her liking it.
He banged her but she didnt cum till he scheizered on her
viết bởi KaiRedJess 12 Tháng hai, 2005