tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
relaxing....only better
Off from work and schelaxing around the house.
viết bởi Kevin Spa 27 Tháng tư, 2007