tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
one who fondles schlong(s)
everyone who watches american idol is a total schlong fondler.
viết bởi vulvahammer 28 Tháng năm, 2010