tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
significant other; controller of teh penis
Schlong monger, where's my beer?
viết bởi black jesus 01 Tháng năm, 2003