tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
term to describe a females sexual organs
its cold in here. how bout you warm me up with that schlong snuggie.
viết bởi subtleshadow 19 Tháng tám, 2010