Top Definition
To be cockslapped by a man with a large penis.
'Shit that teenage mum just got schlonged by that hobo!'
viết bởi Maximus Aurelius 28 Tháng năm, 2009
to get very drunk
to hit someone or thing
to bismark a someone
i got absolutley schlonged last night.
i schlonged that ball a mile
i schlonged that women last night right in the face
viết bởi Mat100 07 Tháng một, 2009
To be badly beaten
Clinton was schlonged by President Obama in 2008 - Donald Trump
viết bởi King_Charlemagne 01 Tháng tư, 2016
To deal one's opponent a crushing defeat. See also "shellacked."
Donald: Hillary got schlonged back in'08, believe me!
viết bởi I ain't telling!!! 01 Tháng tư, 2016
when a woman is fucked so good by a big dick she's having trouble walking the next morning
(Brandi) Damn girl, you sure are moving slow this morning.
(johnnie) OMG that guy really schlonged me good last night.
viết bởi kennclie 10 Tháng tư, 2016
dick slapped
hillary got schlonged
viết bởi demhatz 02 Tháng tư, 2016
"TO GET BEAT BADLY, TO LOSE REALLY BADLY"
*HILARY CLINTON GOT SCHLONGED BY BARACK OBAMA IN THE 2008 ELECTION*
viết bởi Fearless Fraizer 31 Tháng ba, 2016

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×