tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
The long hand of a short hand acronym, spelt phonetically
Ell oh Ell = lol

bee tea double you = btw
viết bởi Albear 01 Tháng sáu, 2005