tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
yeah in other words...a penis u idiots
Will wishes he had a bigger sch-longis than John!!!!!
viết bởi Hitokiri Battousai 09 Tháng mười, 2003

Words related to schlongis

schlongy
 
2.
a big hairy genetle
my schlongis is much longer than johns!
viết bởi will 01 Tháng mười, 2003