tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
(n.) - a compulsive obsession with large penises i.e "schlongs "
Agnus was diagnosed with schlongnymphia.
viết bởi nymphatic23 06 Tháng mười hai, 2010