tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Dipshit, retard, fucker, dicksucker, slut fag, you ass wipe nig....
You are a fucking schlongus...
viết bởi hackr900069 28 Tháng mười hai, 2005

Words related to schlongus

bitch cunt dick phallus pussy