tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
amy's word for a wierd person
!eva is a schloofle.
viết bởi jebas 13 Tháng mười, 2004