tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
One who is an idiot; lack of brain cells.

synonyms: idiot, dumbass, garbagehead
Dude, Abbey and Sam are total schloons.
viết bởi aG-Sc/ 06 Tháng năm, 2005