tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
The stage half way between flaccid and erect
wow you've got a schlooper!
viết bởi Bin 20 Tháng bảy, 2003