tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
a schlugglebummer is a girl who resides in ohio who's mum masterbates.
i know that girl, she's a real schlugglebummer.
viết bởi danielsprog 22 Tháng chín, 2008

Words related to schlugglebummer

bummer girl masterbation mum ohio schluggle