tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
If the word "Fancy" doesn't cover it, this oughta do the trick.
Ey, that schizophrenic centipide of yours is reallty fancy schmanzy!!!
viết bởi ingrid 27 Tháng mười hai, 2004