tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
a rapper who thinks hes really good at rapping but sucks at rapping
a guy who sucks at rap is called a schmapper
viết bởi marcel roberge 02 Tháng ba, 2007

Words related to schmapper

loser rap rapper rapping