When used with the term "industry", the schmata industry refers to the clothing industry, specifically in new york city, and specifically in reference to the women's clothing industry.
My father works in the schmata industry.
viết bởi nexyjo 06 Tháng ba, 2007
Top Definition
Mainly used to describe a cheap, raggedy piece of clothing.
Did you see her sweater? What a schmata!
viết bởi Sarah L. 15 Tháng hai, 2005
Variation: 'schmat', a bit of old cloth used for general cleaning duties.
Origin: Yiddish.
Pass me that schmat to wipe the sink, will you?
viết bởi Jono 27 Tháng ba, 2005
noun - unfashionable piece of clothing; something you should not be caught dead wearing.
"Where did you get that schmata?"
viết bởi RAG 12 Tháng tám, 2003
used to describe something of lower quality
that car is schmatta
viết bởi Jon Shakaka 26 Tháng một, 2005

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×