tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
An awesome way off saying shit!!!
Man thats some bull schmate
fuck u schmate head
u smell like some nasty schmate
viết bởi Funny Guy 07 Tháng chín, 2003