tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
long sweater on a jewish girl
ira really likes rebekkahs schmatza crumpled on the floor
viết bởi joolo 23 Tháng mười, 2010