tìm từ bất kỳ, như là demisexual:
 
1.
A mess that needs to be sorted out.
What a schmazel.
viết bởi B.H.C.78 16 Tháng ba, 2010