tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
The musky smell of unwashed genitalia.
Bro, it smells like schmeggie up in here.
viết bởi zookeeper alex 20 Tháng mười một, 2007