tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Another term for "hot" or "sexy", Goodlooking in general.
Damn yo did you see that girl shes mad schmeigal.
viết bởi DiamondV 06 Tháng mười hai, 2010