tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
someone/something very cuddley, cosy, derives from German "schmusen" pronounced as "shmoosen", similar to "smootch"
In the mornings he used to be in hist most schmoosy mood.
viết bởi SkiYo 26 Tháng tám, 2009