Top Definition
dirt; filth
The floor was covered with schmootz
viết bởi Liana 15 Tháng sáu, 2003
English misspelling of the German word "Schmutz"(pronounced "schmootz") meaning dirt.
What is this schmootz on my shoe?
viết bởi Kitty-tin 19 Tháng ba, 2009
Traveling Dirt. . .A mess that changes location.
I don't know where all this schmootz keeps coming from!
viết bởi Indiana Mitch 08 Tháng năm, 2008
The stagnant film or vegetation on top of the water in a lake or pond. A nusance to fisherman.
Fishing the cove was annoying, I was constantly cleaning the schmootz off of my lure.
viết bởi Greg Jerdan 21 Tháng hai, 2007
The seamen that back flow from a woman,s Vagina or anus after sex
After little Jimmy had his way with his older sisters anus , She had a gallon of Schmootz squirt out of her Ass Hole.
viết bởi bobfri 30 Tháng chín, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×