tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
your gilrfriend / boyfriend in an ironic and fun manner, like honey
schatzi - also schmootzie boo (from the film moster inc)
viết bởi klassey 06 Tháng hai, 2009

Words related to schmootzie

baby honey schatzi schmootzi boo sweety