tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Something that is so fucking bad ass that the universe buckles under it's awesomeness.
The cat is god damn schmoove.
viết bởi whytheam 08 Tháng tám, 2009

Words related to schmoove

awesome bad ass great kick ass schmoov super