tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
Female version of a schmooze.
See: Schmooze.
Susan is such a schmoozette!
viết bởi Anonymous 07 Tháng chín, 2003