tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Generic term for anything you'd want to put your cock into.
Yo, i wanna roll-up in that schteez over there.
viết bởi E-roK 24 Tháng mười hai, 2002