tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
Messed up. Italian dialect from Sicily.
My e-mail is schteipting out today.
viết bởi Jamie G 03 Tháng năm, 2005