tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A Jewish-Yiddish expression meaning 'small amount.'
Dr. Tim Whatley, DDS: "Chrissy, give me a schtikel of fluoride."
viết bởi jerryseinfeld69 03 Tháng sáu, 2010