tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Entirely screwed.
When he saw the red triplane on his tail, he knew he was schtupped.
viết bởi Sean Brian Kirby 03 Tháng sáu, 2003