Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
Having sex.
Shelley didn't know that her husband was schtupping the next-door neighbour.
viết bởi anonymous 07 Tháng một, 2003
271 115