Top Definition
a canadian dog whisperer who shows dogs at shows
ME- "Hey Schultzy, what's wrong with this Beagle?"
Schultzy- "Hmmm.. he seems to be sad, lets put him in a dog show, that will be FABULOUS!!"
viết bởi johnnyAvonAZ 27 Tháng tư, 2008
the name given to a fat unattractive kid who casually likes to tuck his dick between his legs and dance naked in front of a mirror.
ew, colton is doing a schultzy
viết bởi freddy eddy 22 Tháng tư, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×