tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
an extremely good looking kid.
That kid is so schumm.
viết bởi schummy 04 Tháng mười một, 2006

Words related to schumm

amazing awsome cool fly gorgeous hot