tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
The West Indian way of saying Stupid
Yuh rass schupid or wha???
viết bởi JnFEzE 05 Tháng mười một, 2003

Words related to schupid

dummy hidiot idiot schupidy stupid