tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
a term for HOTT STEAMY SEX
Marcus schupted Brittani last night in her parents bedroom.
viết bởi Brittani McCormack 09 Tháng bảy, 2004