tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
To orally stimulate oneself.
Did you hear? He got his rib removed so he could schur.
viết bởi Whenyou Khao 31 Tháng mười hai, 2007

Words related to schur

jensen masturbate oral orally shur