tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
A deep, uncontrollable urge to be with, hug and/or kiss someone you love.
I can't wait to see you. I love you so much! GOD!!! The schveltz is killing me!
viết bởi Unshaved Action Figure 19 Tháng tư, 2011