tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A hispanic person who strongly resembles a black man....
David Ortiz is a Schvoog... with that nappy hair and spic accent
viết bởi Jason Giambi 20 Tháng tám, 2006